„Życie jest jak rzeka i kiedy zmieniasz jego bieg, jesteś odpowiedzialny za to, dokąd zmierza”
/ Harlan Coben /

O mnie

Doświadczenie:

🔹 Główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej w GDDKiA – od 2007 roku, zakres obowiązków:
- koordynacja wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, współpraca z organami administracyjnymi.
- weryfikacja zapisów uzyskanych decyzji w kontekście wnioskowanych uprawnień, składanie odwołań.
- weryfikacja dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, współpraca z urzędami i innymi podmiotami w zakresie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową.
- zlecanie, odbiór oraz sprawozdawczość z pomiarów stanu środowiska w zakresie dot. gospodarki wodno-ściekowej, w tym naliczanie opłat za usługi wodne oraz opłat środowiskowych.

🔹 Fundacja Kobieta Niezależna, wolontariat od 2021 roku, stanowisko: specjalistka działań public relations ds. promocji i marketingu, zakres obowiązków:
- kontakt z darczyńcami, budowanie wizerunku fundacji,
- współorganizacja Biegu po niezależność – we współpracy z MPWiK zapewnienie wody wodociągowej biegaczom i uczestnikom wydarzenia,

🔹 Wykładowca na wykładach gościnnych, Politechnika Wrocławska – 2020
- Wykład dla studentów Inżynierii Środowiska pn. Postępowania wodnoprawne – praktyka

🔹 Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, członkostwo od 2020 roku

Edukacja:

🔹 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studia podyplomowe – Hydrologia
🔹 Politechnika Wrocławska
Studia inż., mgr – Inżynieria Środowiska
🔹Technikum Ochrony Środowiska Technologia wody

Publikacje:


🔹 Ekoguru
www.ekoguru.pl
Tematyka: Obieg wody, ślad wodny, woda szara, zagospodarowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej.

🔹 Kierunek WOD-KAN
www.kierunekwodkan.pl
Felietony nt.: Gospodarki wodno-ściekowej, wód opadowych.

🔹 Wodociągi i Kanalizacja
www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl
Tematyka: Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie posesji, zasoby wodne.

🔹 Forum Eksploatatora
www.forum-eksploatatora.org
Tytuł: Wody opadowe a infrastruktura komunalna - zagrożenia i szansa dla środowiska, kwartalnik, kwiecień - czerwiec 2022