You are currently viewing Ślad wodny

Ślad wodny

Ślad wodny to całkowite użycie wody przez człowieka.

I nie mam na myśli to co zużywamy aby zaspokoić pragnienie, skorzystać z toalety, umyć się czy ugotować zupę. To co wymieniłam – to bezpośrednio wykorzystywana przez nas woda, za którą płacimy naszemu dostawcy wody wodociągowej lub gdy kupujemy wodę butelkową.

Czy wiesz, że to bezpośrednie zużycie wody przez każdego z nas to tylko około 3% całkowitego śladu wodnego, który pozostawiamy?

Ślad wodny to też woda, z której korzystamy pośrednio!

Wyprodukowanie każdego przedmiotu którym się otaczamy – w procesie produkcji wymaga użycia wody. Wszystko co kupujemy, używamy, co ubieramy i co jemy – aby mogło powstać użyta została woda i to nie mała jej ilość.

W przypadku produkcji żywności jest to woda wykorzystywana do nawadniania roślin, pojenia zwierząt – i jest to oczywiste. Zapominamy jednak czasem, że aby powstało ubranie lub inny element garderoby wykorzystywana jest woda do produkcji włókien lub skór a także do farbowania tkanin. Natomiast aby wyprodukować książkę woda wykorzystywana jest m.in. w procesach produkcji masy celulozowej a potem nadruku.

Ślad wodny mierzony jest odrębnie dla procesu produkcji danego wyrobu, a przykładową przybliżoną ilość wody zużywanej na dany produkt przedstawia grafika.

(źródło: klimada2.ios.gov.pl)

Elementy śladu wodnego

To zasoby wchodzące w skład śladu wodnego, które uszeregowano kolorystycznie:

Zielony ślad wodny – to ilość wody z opadów atmosferycznych, która magazynowana jest w wierzchniej warstwie gleby i w roślinach, wykorzystanych jako żywność czy tez w procesach produkcji.

Niebieski ślad wodny – to ilość wody powierzchniowej lub podziemnej, pozyskiwana na cele produkcji dóbr.

Szary ślad wodny – mówi o stopniu zanieczyszczenia wody w procesach produkcji, to ilość wody jaka jest potrzebna aby doprowadzić wodę zanieczyszczoną (ścieki) do standardów wymaganych normami.

Oczywiście zużycie wody do produkcji nie oznacza, że cała woda w procesie tym przepada bezpowrotnie. Producenci dążą (a przynajmniej Ci, którzy działają w myśl zrównoważonego podejścia do środowiska) do maksymalizacji obiegu wody w produkcji i gdy jest to możliwe – ponownego jej wykorzystania. Pobierana na cele produkcyjne woda – po użyciu a następnie oczyszczeniu – oddawana jest do odbiornika (np. rzeki), niemniej część wody tworzy docelowy produkt lub wyparowuje – a co za tym idzie – pobór wody nie zawsze można uznać za równy jej zwrotowi do obiegu.

Mój ślad wodny

Każdy z nas może wyliczyć – w przybliżeniu – ślad wodny jaki pozostawia. Zostawiam tu link do kalkulatora dostępnego na stronie międzynarodowej organizacji waterfootprint.org 💧 tutaj 💧

Ślad wodny może być policzony także w obrębie miasta lub kraju – jako sumaryczne zużycie wody w procesach produkcji wszystkich dóbr, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w tym też produktów eksportowanych spoza kraju.

Jak zmniejszyć swój ślad wodny?

Przede wszystkim poprzez świadome korzystanie z wody, na co dzień, w swoim domu czy w pracy, ale też poprzez szereg działań – np.:

💧 zbieranie deszczówki i wykorzystywanie jej (zamiast wody wodociągowej) do podlewania roślin w swoim ogrodzie, tarasie – w porze bezdeszczowej;

💧 gdy to możliwe – korzystanie z artykułów o niskim śladzie wodnym;

💧 robienie zakupów spożywczych w oparciu o listę i plan posiłków – aby uniknąć wyrzucania produktów spożywczych;

💧 kupowanie produktów z rozmysłem, a gdy coś już dla nas staje się niepotrzebne (np. ubranka po dzieciach czy zabawki) – dawanie przedmiotom nowego życia;

💧 zawsze gdy to możliwe korzystanie z własnego roweru lub transportu publicznego.

Jak Ty zmniejszasz swój ślad wodny?

Podobał Ci się ten artykuł? Zapraszam do odwiedzania mojego wodnego bloga.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz