You are currently viewing Woda jest dla mnie wszystkim!

Woda jest dla mnie wszystkim!

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na skutek braku dostępu do czystej wody, możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych i higieny rąk – każdego roku umiera 829 000 osób! To tak jakby w ciągu roku zniknęli wszyscy mieszkańcy Krakowa, miasta drugiego co do wielkości zaludnienia w Polsce.

Czy kiedykolwiek pomyślałeś o własnym dobrostanie, ponieważ w każdej chwili, dosłownie na wyciagnięcie ręki – możesz podejść i odkręcić kran, z którego popłynie bezpieczna dla Ciebie woda?

Dla ogromnej części ludzi na Ziemi dostęp do czystej wody to luksus, którego stawką jest życie.

Ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach cierpiących na niedobory wody i korzysta ze źródeł wody zanieczyszczonej. Wynik ten lokalnie ulega pogorszeniu, na skutek wzrostu liczby ludności i postępujących zmian klimatu.

Sudan południowy – woda pobierana z rozlewisk (fot. PAH)

Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wody pitnej stanowi jej skażenie odchodami. Korzystanie z takiej wody niesie szereg groźnych chorób, takich jak biegunka, cholera, czerwonka bakteryjna, wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny i polio.

Co więcej – dostęp do wody, to dla wielu konieczność pokonania pieszo kilku kilometrów, każdego dnia.

W takich okolicznościach – najcenniejszym zasobem jest woda. Zapewnienie wystarczającej jej ilości i jakości, do spożycia i korzystania z podstawowych zabiegów higienicznych – jest kluczowym środkiem umożliwiającym przeżycie i zapobiega nie tylko biegunkom, ale także ostrym infekcjom dróg oddechowych i chorobom tropikalnym.

Dostęp do wody czesto wiąże się z długim dystansem do pokonania (fot. PAH)

Sytuacja w Somalii, Sudanie Południowym i na Madagaskarze

Jednym z wielu obszarów działań Polskiej Akcji Humanitarnej jest umożliwienie ludności dostępu do wody oraz zapewnienie warunków higienicznych, m.in. w Somalii i Sudanie Południowym.

Oba te kraje – nie dość, że położone w regionie wymagającym pod względem klimatu, także borykają  się z konfliktami wewnętrznymi, ubóstwem, brakiem dostępu do żywności i wody.

Wielu mieszkańców w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia przemieszcza się, a sytuacja braku dostępu do czystej wody, infrastruktury wodno-sanitarnej czy toalet – potęguje rozprzestrzenianie się groźnych chorób bakteryjnych.

Najbiedniejszych najmocniej dotykają skutki postępujących zmian klimatu. Od 4 lat w Sudanie Południowym mieszkańcy mierzą się z tragicznymi skutkami powodzi: utratą dobytku, niszczeniem istniejącej infrastruktury wodnej, co z kolei zmusza ich do przemieszczania się w poszukiwaniu żywności, wody i miejsca dla zwierząt hodowlanych.

Z kolei mieszkańcy pewnych obszarów Madagaskaru, cierpią na niemal całkowity zanik opadów. Postępujące pustynnienie kraju z na przemian (mimo, że zaledwie kilkoma w roku) niszczącymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi (huraganami i ulewnymi deszczami) – potęguję niedożywienie – wobec specyfiki funkcjonowania mieszkańców regionu, opartej o drobne rolnictwo realizowane na własne potrzeby.

Zwierzęta dotknięte suszą (fot. PAH)

Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej mieszkańców krajów dotkniętych niedostatkiem wody jest prowadzone w tych krajach już ok kilku lat.

Kopanie studni (fot. PAH)

Aby zapewnić dostęp do wody i zachowanie warunków sanitarnych, PA realizuje szereg działań, polegających przede wszystkim na:

  • zapewnieniu dostępu do wody, poprzez budowanie i remontowanie studni wody pitnej oraz zbiorników na deszczówkę,
  • budowaniu i remontowaniu toalet i łazienek, zarówno w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych jak i w szkołach,
  • edukacji w zakresie obsługi oraz utrzymania ujęć i infrastruktury wodnej, kontrolnych badań wody,
  • budowaniu świadomości dotyczącej zasad higieny i zabezpieczenia się przed chorobami, udostępniani pakietów higienicznych oraz tabletek oczyszczających wodę.
Edukacja uchodźców w obozach wewnetrznych (fot. PAH)

Polska Akcja Humanitarna na skale posiadanych możliwości – już od wielu lat wspiera potrzebujących, odpowiadając na ich niedostatki ale także buduje świadomość społeczności jak radzić sobie w takich sytuacjach w dalszej perspektywie, dając przy tym narzędzia i wiedzę.

Jak Ty możesz pomóc?

Każdy z nas może dołączyć swoją cegiełkę i wesprzeć potrzebujących, cierpiących na niedostatek związany z brakiem dostępu do wody, zasilając (dowolną kwotą) trwającą zbiórkę, organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną tutaj: https://www.pah.org.pl/wplywamy/

Dla mnie i dla Ciebie to mały gest, dla kogoś szansa przetrwania!

Razem wpływamy na zmiany!

Z tą myślą także proszę Ciebie o szanowanie wody, z której korzystasz. Bo oszczędzanie zaczyna się w chwili posiadania, a nie braku!

Dodaj komentarz