You are currently viewing Gdzie płynie ta woda?

Gdzie płynie ta woda?

A właściwie to już nie woda, tylko ścieki. Nawet jeśli ich fizycznie nie zanieczyścisz i tylko puścisz czystą wodę z kranu to za chwile miesza się ona ze ściekami i tymi się staje.

„Gdzie płynie ta woda ?” – pytanie to zadała mi (podczas mycia się) moja wówczas 3 letnia córka. Jako inżynierowi sanitarnemu zrobiło mi się na sercu ciepło i popłynęłam w odpowiedzi… choć córka pewnie szybko mnie przestała słuchać.

Każdy produkuje ścieki

Gdy płuczesz kubek po kawie to produkujesz ścieki, gdy bierzesz prysznic i myjesz zęby – także produkujesz ścieki, gdy korzystasz z toalety – tym bardziej!

Ścieki to zużyta woda, czyli inaczej woda „wzbogacona” o substancje powstające w każdym gospodarstwie domowym czyli m.in.: resztki produktów spożywczych, ze spłukiwania urządzeń sanitarnych, mydła i detergenty. Podsumowując – nic przyjemnego, a jeśli chodzi o skład chemiczny: to potężny ładunek związków organicznych (m.in. białka, węglowodany, tłuszcze, oleje, barwniki, detergenty) i nieorganicznych (m.in. chlorki, azot, fosfor, siarczany).

Co dalej ze ściekami?

Możliwości są trzy. Jeśli jesteś mieszkańcem miasta, które posiada sieć kanalizacyjną, to:

 ścieki za jej pośrednictwem trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków, a następnie po ich oczyszczeniu do odbiornika (np. rzeki).

Jeśli mieszkasz poza skanalizowanym miastem to:

 ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, a ten po napełnieniu jest cyklicznie opróżniany przez wóz asenizacyjny i ścieki trafiają do – najbliższej oczyszczalni ścieków (jak w pkt 1);

 ścieki odprowadzane są do odbiornika (najczęściej do gruntu) – po wcześniejszym ich oczyszczeniu w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szerzej opiszę pracę oczyszczalni ścieków – bo to te zakłady obsługują największy odsetek  użytkowników.

Rurociągi i studnie czyli sieć kanalizacji sanitarnej Ścieki z urządzeń sanitarnych poprzez wewnętrzną instalację budynku trafiają do przyłącza kanalizacyjnego i dalej do sieci. Kanalizacja sanitarna jest to układ rurociągów ułożonych ze spadkiem, połączonych studniami (często z wykorzystaniem przepompowni) – co pozwala w szczelny sposób odprowadzić „nasze” ścieki do oczyszczalni.

Specjaliści od „brudnej roboty”

Technolodzy, inżynierowie, mechanicy – to za nimi stoi prawidłowa praca oczyszczalni ścieków. To ciężka praca a jednocześnie misja dbania o środowisko. Ponieważ ogólnodostępna jest wiedza o typowych składnikach w ściekach bytowych – możliwy jest dobór procesów ich oczyszczania. Ważnym aspektem jest też ekonomia tego przedsięwzięcia – poczynając od budowy ciągu technologicznego oczyszczalni we właściwej kolejności, maksymalnym wykorzystaniu dostępnego obszaru pod oczyszczalnie, dobór procesów a kończąc na maksymalnym wykorzystaniu produktów ubocznych z poszczególnych procesów.

Kolejne kroki oczyszczania ścieków:

  oczyszczanie mechaniczne: oddzielanie dużych zanieczyszczeń pływających, wleczonych i łatwoopadających;

  oczyszczanie chemiczne: usuwa zanieczyszczenia specyficzne (najczęściej stosowane do oczyszczania ścieków przemysłowych) np. wspomaganie wiązania rozpuszczonych zanieczyszczeń w większe formy tzw. kłaczki, aby umożliwić ich usuwanie;

  oczyszczanie biologiczne: polega na utlenianiu oraz mineralizacji związków organicznych przy udziale mikroorganizmów, w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Tu metod jest kilka – a sam proces jest bardzo wrażliwy, z uwagi na konieczność utrzymania właściwych warunków „pracy” tych żywych pomocników;

 dezynfekcja – obowiązkowa, wiadomo!

Jeszcze tylko kontrola laboratoryjna składu oczyszczonych ścieków i mogą trafić do odbiornika!

Czego nie wolno wyrzucać do kanalizacji?

Już znasz przebieg „podróży” twoich ścieków do odbiornika, czyli środowiska. A czy wiesz, że możesz mieć wpływ na cały ten proces?

W ściekach sanitarnych powinny się znaleźć tylko substancje związane z normalnym funkcjonowaniem człowieka – nie można natomiast odprowadzać ścieków przemysłowych, farb, odpadów stałych w tym artykułów sanitarnych, folii, a także substancji palnych, żrących i toksycznych.

Obecność substancji zakazanych ma wpływ na awarie kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz zaburza pracę procesów oczyszczania ścieków.

I na koniec dwie ciekawostki ściekowe

→  Najczęstszym zanieczyszczeniem w ściekach bytowych z jakim boryka się oczyszczalnia (do usunięcia mechanicznie – bo nie ulegają rozpuszczeniu w czasie drogi do oczyszczalni) są: włosy!

→ Młynek w zlewie – to technologia przyjęta na szeroką skalę przez sąsiadów zza oceanu. „Mielenie” w zlewie odpadów – jako sposób na zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz wzbogacenie ścieków o zanieczyszczenia organiczne (korzystniejsze z punktu widzenia biologicznego oczyszczania ścieków). Na naszym podwórku – raczej nie do przyjęcia – ze względu na obecne parametry kanalizacji sanitarnej.

Podobało się? Napisz do mnie i zaglądaj!

Dodaj komentarz